Referenties

Betonhuis Constructief Prefab:
Vertrekpunt: “starters op de arbeidsmarkt” (met bachelor diploma!) hebben niet voldoende inhoudelijke kennis en kunnen niet voldoende zelfstandig als prefab beton constructeur of ontwerper werkzaam zijn.
Genomen besluit: prof. ir. Wim Bennenk heeft een inhoudelijk, constructief gericht onderwijs-programma opgezet in samenwerking met de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen).
De Praktijkleraar is intermediair en coördinator.
Resultaat: kennisdeling vindt nu bij meerdere HBO kennisinstellingen in Nederland plaats, jaarlijks wordt circa 100 uur college verzorgd en circa 1.000 unieke studenten bereikt.
De Betonhuis Docenten Commissie is landelijk aanspreekpunt voor constructief prefab beton kennis & expertise.

Bouwen met Staal:
Vertrekpunt: Bouwen met Staal bindt alle belangstellenden in het ontwerpen en bouwen met staal.
Genomen besluit: de Kenniscommissie heeft een kenniscreatie en -circulatie visie ontwikkeld.
De Praktijkleraar is klankbord.
Resultaat: samenwerking tussen projecten en technische commissies zodat regie plaatsvindt over op te zetten pilotprojecten, kennisdeling en interactie met kennisinstellingen. 

Fontys Hogescholen:
Vertrekpunt: het project klimaatsystemen, onderdeel van het 4e studiejaar Fontys Engineering, behandelde nog niet het aspect “clean room”.
Genomen besluit: casus ontwikkelen, uitgaande van een gebouwontwerp. De studenten krijgen als opdracht: ontwerp klimaatinstallaties voor industriële ruimtes zoals werkplaats metaalbewerking, congresruimte, clean rooms.
Resultaat: praktijkdocent (werkzaam bij internationaal opererend installatiebedrijf, verzorgt diverse werkcolleges, verzorgt clean room rondleiding bij World Class multinational in de regio en beoordeelt de studentuitwerking en -presentaties.
<body> <H1> </h1> </td> </tr> </table> </body>