Missie & Visie

Missie
De Praktijkleraar biedt branches, bedrijven en kennisinstellingen proactief kennismanagement om kansen op gebied van "technische omgeving" innovaties en uitdagingen maximaal te benutten.

Wij maken inzichtelijk welke kennis beschikbaar is, initiŽren (mede) kenniscreatieprojecten en organiseren kenniscirculatie tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen.

De branches/bedrijven ervaren en waarderen onze verbeeldingskracht en resultaatgerichtheid. De studenten en docenten van kennisinstellingen ervaren en waarderen onze belangenbehartiging bij kenniscreatie (pilots) en kenniscirculatie met bedrijven (in meerjarige samenwerking).

Visie
Innovatie is voor bedrijven van levensbelang. In trajecten en beslissingen op gebied van "bouw" en transformatie is het essentieel (zowel voor bedrijven individueel als een bedrijvengroep) bereid te zijn om samen nieuwe kennis te creŽren en kennis en ervaring te delen. Betrek hierbij studenten, dit zijn de professionals van morgen!

Drijfveer is de proactieve wijze waarop bedrijfsleven haar MVO-bijdrage levert. Verschillende "bouw" branches zijn nu actief betrokken. Elk levert een bijdrage aan kennisdeling. Samenwerking vindt plaats en wordt verder uitgebreid.

<body> <H1> </h1> </td> </tr> </table> </body>